7.00 – 9.00 Otwarcie placówki.

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki. Zabawy integracyjne. Prace porządkowe w sali zabaw.

 

9.00 – 9.30 Przygotowywanie się dzieci do posiłku. Spożywanie śniadania przy pomocy opiekuna. Nauka samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Higiena po zakończeniu jedzenia.

 

9.30 – 11.30 Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, sensoryczno-motorycznej. Zabawy indywidualne dzieci.

 

11.30 – 12.10 Czynności higieniczne przed rozpoczęciem jedzenia. Spożywanie obiadu przy pomocy opiekunek. Nauka samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Higiena po zakończonym jedzeniu.

 

12.10 – 14.00 Czas na słuchanie muzyki, czytanie bajek, wyciszenie oraz  leżakowanie i sen.

 

14.00 – 14.30 Czynności higieniczne przed jedzeniem. Spożywanie podwieczorka przy pomocy opiekunek. Higiena po zakończeniu posiłku.

 

14.30 – 15.00 Zabawy indywidualne.

Przygotowywanie się dzieci do opuszczenia lokalu i powrotu do domów.

Odbiór dzieci.

 Zamknięcie.