– ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-OPIEKŃCZEJ W GMINNYM KLUBIE MALUCHA W DOMANIEWICACH

Gminny Klub Malucha
w Domaniewicach

ul. Główna 9
99-434 Domaniewice

Kontakt

Godziny otwarcia
Administracja Klubu Malucha czynna jest w godz. od 7:00 do 15:00.

Telefon: 505 481 527

Zadanie

Sposób realizacji Cel

Termin

1. Adaptacja dziecka w Klubie Obserwacja  dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.

Założenie kart rozwojowych  prowadzonych przez opiekuna

Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami.

Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w klubie.

Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.

 Poznanie dzieci oraz ich środowiska
Zaklimatyzowanie się dziecka w klubie.
Zapewnienie bezpiecznych warunków w czasie adaptacji.

Wrzesień 2021

2. Współpraca z rodzicami Zebrania indywidualne z rodzicami- spotkanie o rodziców z kierownikiem- przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących funkcjonowania klubu; przekazanie w formie papierowej i telefonicznej wszystkich niezbędnych informacji dot. rozpoczęcia przygody z klubem.

Spotkania indywidualne z opiekunami grup- omówienie spraw bieżących.

Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas odbierania dzieci.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska, poznanie oczekiwań rodziców.
Zachęcanie do czynnej współpracy rodziców z klubem oraz jego pracownikami.
 
 
 
 
 
Nawiązanie partnerskich relacji z rodzicami dzieci uczęszczających do Klubu Malucha

Wrzesień 2021
 
 
 
 
 
 

 

Cały rok 2021/2022

3. Rozwój społeczny Nawiązywanie kontaktu  werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.

Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.

Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

Wyrabianie  odpowiedniego wzorca zachowania.

Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.

Kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.

Uspołecznienie dzieci.
Zachęcenie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Cały rok 2021/2022

4. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalenie nawyków higienicznych. Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.

Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.

Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.

Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.

Próby samodzielnego ubierania się.

Wyrabianie nawyku mycia rączek i ząbków.

 

Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

Cały rok 2021/2022

5. Kształtowanie sprawności fizycznej Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.

Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.

Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.

Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.

Codzienna poranna gimnastyka.

Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.

Ćwiczenia relaksacyjne.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Rozwój małej i dużej motoryki u dzieci.
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w klubie.
Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

Cały rok 2021/2022

6. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów

Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi)

Śpiewanie kołysanek przed snem.

Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.

Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie.

Marsz w rytm muzyki.

Zajęcia z instrumentami muzycznymi.

Zapoznanie z piosenkami przeznaczonymi dla dzieci w wieku 0-3 lat, nauka piosenek poprzez zabawę i wspólny śpiew.

Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.  
7. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką Czytanie oraz opowiadanie bajek przez opiekunów.

Czytanie bajek podczas usypiania dzieci.

Zabawy dowolne z książkami.

Zapoznawanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki oraz prezentacja książeczek różnego rodzaju.

Zachęcanie dzieci oraz rodziców do częstego obcowania z książką.

Cały rok 2021/2022

8. Rozwijanie mowy i myślenia Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.

Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.

Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.

Nauka prostych wierszyków i piosenek.

Usprawnianie narządów artykulacyjnych
Kształtowanie mowy dzieci

Cały rok 2021/2022

9. Rozwijanie sensomotoryki Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.

Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.

Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Doskonalenie umiejętności  łączenia i dopasowywania.
Usprawnianie ruchów ręki.

Cały rok 2021/2022

Back to top