Nadrzędnym celem wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i dbałości o dobro dziecka oraz podejmowanie działań w jego najlepszym interesie.

Pracownicy Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Każdy pracownik, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach oraz swoich kompetencji.

Załącznik:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH.PDF