Dokumenty rekrutacyjne można uzyskać:
1. Pobierając ze strony internetowej www.klub-mlucha.domaniewice.pl; www.domaniewice.pl
2. Osobiście w siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice;

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
1. W siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach” w godzinach pracy Klubu;
2. Pocztą elektroniczną na adres: klub-malucha@domaniewice.pl;

REGULAMIN REKRUTACJI

Karta Zgłoszenia Dziecka do Klubu Dziecięcego Maluch w Domaniewicach

Załącznik do Karty zgłoszenia dziecka do Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach

Załącznik do Karty zgłoszenia dziecka do Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach

POTWIERDZENIE WOLI