Decyzją Rady Gminy Domaniewice opłata za pobyt dziecka w Gminnym KlubieMalucha w Domaniewicach ulega obniżeniu do wysokości 700,00zł miesięcznie od dnia 01 stycznia 2024r.

W związku z posiadaniem wolnych miejsc zachęcamy Państwa do skorzystania
z naszych usług.