Gminny Kluby Malucha w Domaniewicach
ogłasza nabór dzieci w wieku od 1 do 3 lat
na rok szkolny 2023/2024
w terminie od 4 maja 2023r. do 15 maja 2023r. do godz. 15:00

Dokumenty rekrutacyjne można uzyskać:
1. Pobierając ze strony internetowej https://klub-malucha.domaniewice.pl/ lub www.domaniewice.pl/
2. Osobiście w siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice;

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
1. W siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach” w godzinach pracy Klubu;
2. Pocztą elektroniczną na adres: klub-malucha@domaniewice.pl;

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Karta_Zgłoszenia__Dziecka_do_Klubu_Dziecięcego_Malucha_w_Domaniewicach

Klauzula informacyjna

Wzór_oświadczenia_Rodzina_Wielodzietna

Wzór_oświadczenia_SAMOTNE_WYCHOWYWANIE