W dniu 1 października 2021r. odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach, którego pomysł na powstanie zrodził się w ubiegłym roku.

Nie było by to możliwe gdyby nie dofinansowania, o które ubiegaliśmy się z pozytywnym skutkiem.

Dzięki “Programowi Maluch + 2021” Gmina Domaniewice otrzymała dofinansowanie w wysokości 527.154,00 zł, udział własny 131.800,00 zł – 20%, całkowita wartość zadania 658.954,00 zł

W ramach zadania wykonano:

  1. dokumentację projektową,
  2. prace budowlane (kapitalny remont pomieszczeń z dobudową wózkowni, wejścia i podjazdu),
  3. instalację sanitarną,
  4. instalację elektryczną,
  5. zakup wyposażenia,
  6. wykonano plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Drugi program pt. “Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania 505.328,58 zł, udział własny 54.120,00 zł – 10%.

Łączna wartość projektu 559.448,58 zł

Główny cel projektu to umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom z terenu Gminy Domaniewice opiekującymi się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 16 nowych miejsc w Klubie dziecięcym w Domaniewicach. Okres realizacji projektu to 01.06.2021 do 30.06.2023r.

W Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach liczącym 16 dzieci zatrudnione zostały dwie opiekunki z panią kierownik na czele. Dożywianie prowadzone jest w formie cateringu.

Cieszymy się bardzo, że to kolejna trafiona inwestycja w naszej Gminie, że realizujemy potrzeby naszych mieszkańców, bo zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania i jest to temat do dalszych planów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt, życzymy naszym maluchom i rodzicom, aby czuły się tu jak najlepiej i aby ten klub był ich drugim domem.