– Administrator

Gminny Klub Malucha
w Domaniewicach

ul. Główna 9
99-434 Domaniewice

Kontakt

Godziny otwarcia
Administracja Klubu Malucha czynna jest w godz. od 7:00 do 15:00.

Telefon: 505 481 527

Dokumenty rekrutacyjne można uzyskać: 1. Pobierając ze strony internetowej www.klub-mlucha.domaniewice.pl; www.domaniewice.pl 2. Osobiście w siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice; Dokumenty rekrutacyjne należy składać: 1. W siedzibie Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Rekrutacja do Gminnego Klubu Malucha w Domaniewicach” w godzinach pracy Klubu; 2. Pocztą …

Czytaj więcej Rekrutacja 2024/2025

Back to top